โควต้าราคา & สมัครสมาชิก

เงื่อนไขในการยกเลิก

1. บัญชีผู้ใช้งานจะต้องอยู่ระหว่างการใช้งาน Free Trial 15 วัน


สามารถยกเลิกการชำระเงินอัตโนมัติของการสมัคร Free Trial 15 วัน ดังนี้

1. ไปที่แถบเมนูซ้ายมือ และเลือก Manage Plan > Package


2. คลิกที่ Cancel


3. คลิก Confirm หากไม่ต้องการที่จะยกเลิกสามารถกด cancel ได้


4. ระบุเหตุของการ Cancel เท่านี้ก็สามารถยกเลิกการชำระเงินอัตโนมัติได้แล้ว!

โปรดตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้เพิ่มเติม

1.กรอกข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ เช่น เลขบัตรเครดิต ชื่อบัตรเครดิต

2.กรณีใช้บัตรเดบิต โปรดตรวจสอบว่าเปิดการอนุญาตการทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านบัตรเดตบิตสำเร็จแล้วหรือไม่

3.หากยังไม่สามารถชำระได้โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า คลิกที่นี่ หรือช่องทาง Live Chat

กรณีซื้อบริการออนไลน์หน้าเว็บไซต์

1.หากผู้ใช้งานทำการ Cancel Subscription ด้วยตนเอง เมื่อสิ้นสุดการใช้งานวันสุดท้ายตามรอบบิล ผู้ใช้งานจะไม่สามารถ Sign in เข้าระบบได้ โดยระบบจะเก็บข้อมูลเดิมไว้ให้ 21 วัน โดยเริ่มนับวันแรกหลังจากวันสิ้นสุดการใช้งานตามรอบบิล หากต้องการใช้ข้อมูลเดิมอีกครั้ง โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า คลิกที่นี่ หรือ Live Chat 


2.ในกรณีที่ระบบหักค่าชำระผ่านบัตรที่ผู้ใช้งานผูกไว้ไม่ผ่าน ระบบจะยังคงสถานะแอคเคาท์ และข้อมูลเดิมไว้ให้ 21 วัน โดยเริ่มนับวันแรกหลังจากวันสิ้นสุดการใช้งานตามรอบบิล

 • วันที่ 1-7 ผู้ใช้งานยังสามารถ Sign in เข้าใช้งานระบบได้ตามปกติ
 • วันที่ 8-21 ผู้ใช้งานสามารถ Sign in เข้าระบบได้ แต่จะเห็นหน้าแจ้งเตือนการเรียกชำระเงินเท่านั้น
 • หากผู้ใช้งานไม่ชำระเงินภายในระยะเวลา 21 วันตามที่กำหนด ระบบจะทำการลบแอคเคาท์ และข้อมูลในวันที่ 22 ทันที

กรณีซื้อบริการออนไลน์หน้าเว็บไซต์

รูปแบบการซื้อบริการ และชำระเงิน

 • Pay as You Go ระบบจะหักค่าบริการผ่านบัตรอัตโนมัติทุกรอบบิลจนกว่าผู้ใช้งานจะ Cancel Subscription โดยการชำระเงินรูปแบบนี้สามารถ Cancel Subscription ได้ตลอดเวลา


 • 6-month plan การซื้อบริการ 6 เดือน จะไม่สามารถยกเลิกการใช้งานระหว่างสัญญาได้ ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกสัญญาถัดไปได้ โดยในระบบจะปรากฎปุ่ม Cancel Subscription ในเดือนสุดท้ายของรอบสัญญาปัจจุบัน หากผู้ใช้งานไม่ Cancel Subscription ระบบจะต่ออายุการใช้งานให้อัตโนมัติ


 • 12-month plan การซื้อบริการ 12 เดือน จะไม่สามารถยกเลิกการใช้งานระหว่างสัญญาได้ ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกสัญญาถัดไปได้ โดยในระบบจะปรากฎปุ่ม Cancel Subscription ในเดือนสุดท้ายของรอบสัญญาปัจจุบัน หากผู้ใช้งานไม่ Cancel Subscription ระบบจะต่ออายุการใช้งานให้อัตโนมัติ


กรณีต้องการซื้อแพ็กเกจ Premium หรือ Custom โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าทาง Live Chat


การอัพเกรดแพ็กเกจ

 • เข้าสู่ระบบ > ไปที่แถบเมนูซ้ายมือ > Manage Plan > Package > เลือกแพ็กเกจที่ต้องการอัพเกรด

การดาวน์เกรดแพ็กเกจ

 • ไม่สามารถดาวน์เกรดไปใช้งานแพ็กเกจต่ำกว่าที่ใช้งานในปัจจุบันได้

ยกเลิกการใช้งาน

 • เข้าสู่ระบบ > ไปที่แถบเมนูซ้ายมือ > Manage Plan > Package > Cancel Subscription • จำนวนเมนชันสูงสุดต่อเดือน คือ ปริมาณเมนชันที่สามารถเข้าสู่ระบบได้ในเดือนนั้น ๆ เมื่อครบกำหนดรอบเดือน (นับตั้งแต่วันใช้งาน) ระบบจะคืนโควตาให้ตามจำนวนแพ็กเกจที่ใช้งาน 
 • จำนวนคีย์เวิร์ด คือ จำนวนคำค้นหาที่สามารถใช้งานได้ (กำหนดตามแพ็กเกจ) โดยยืดหยุ่นตามการใช้งาน เช่น เมื่อมีการสร้างแคมเปญ และใส่คำค้นหา ระบบจะคิดโควตาตามจำนวนคำที่ใช้ และเมื่อลบแคมเปญ ระบบจะทำการคืนโควตาคีย์เวิร์ดให้ทันที