คีย์เวิร์ด

เนื่องจากอาจมีการใช้งานโควตา Premium Keywords หรือ Regular Keywords เกินจำนวน โปรดตรวจสอบโควตาคีย์เวิร์ดที่เมนู Credit มุมขวาบนของระบบอีกครั้ง หากยังไม่ได้โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า คลิกที่นี่ หรือช่องทาง Live Chat 

เนื่องจากอาจมีการแบ่งสิทธิ์ในการเข้าถึงโปรเจกต์/แคมเปญที่แตกต่างกัน เมื่อทำการนับค่าต่าง ๆ เองที่หน้าโปรเจกต์/แคมเปญ อาจทำให้ได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับเครดิตรวมทั้งหมดของแอคเคาท์ คุณสามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงโปรเจกต์/แคมเปญใหม่ หรือใช้บัญชี Admin ที่เห็นโปรเจกต์/แคมเปญทั้งหมดเพื่อทำการตรวจสอบอีกครั้ง

ระยะเวลาการ Exclude Channel ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลในแคมเปญเป็นปัจจัยร่วม หากมีปริมาณน้อยจะใช้เวลาน้อย หากมีปริมาณมากก็จะใช้เวลานานยิ่งขึ้น

เป็นการสั่งงานให้ระบบไม่ต้องเก็บข้อมูลจากคำที่กำหนดเข้าสู่ระบบ

หากใช้คีย์เวิร์ดที่มี # นำหน้า ระบบจะเก็บข้อมูลที่มีเฉพาะ # เข้ามาเท่านั้น เช่น #ไก่ทอด ข้อมูลที่ถูกเก็บคือโพสต์ที่มีคำว่า #ไก่ทอด เท่านั้น แต่หากใช้คำว่า ไก่ทอด ข้อมูลที่ถูกเก็บคือโพสต์ที่มีคำว่า #ไก่ทอด และ ไก่ทอด

เมื่อใช้คีย์เวิร์ด หรือคำที่มีการเว้นวรรค เช่นคำว่า "ไก่ทอด หาดใหญ่"  ข้อมูลที่เข้าสู่ระบบจะต้องมีการพิมพ์ที่ตรงกันคือ "ไก่ทอด หาดใหญ่" เท่านั้น ระบบจะไม่เก็บข้อมูลที่มีคำว่า "ไก่ทอดหาดใหญ่" เข้ามา

การใช้เครื่องหมายบวก (+) เป็นคำสั่งให้เก็บข้อมูลที่มีคีย์เวิร์ด 2 คำอยู่ในโพสต์เดียวกัน และคีย์เวิร์ดดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอยู่ติดกัน เช่น ใช้คีย์เวิร์ดคำว่า ไก่ทอด+หาดใหญ่ โพสต์ที่ระบบเก็บเข้ามาจะต้องมีคำว่า ไก่ทอด และ หาดใหญ่ ซึ่งสองคำนี้จะอยู่ส่วนไหนบนแคปชันก็ได้ ไม่จำเป็นต้องอยู่ติดกัน

การใช้เครื่องหมายลบ (-) เป็นคำสั่งให้เก็บข้อมูลที่มีคีย์เวิร์ดหนึ่ง แต่ไม่เอาคีย์เวิร์ดหนึ่งในโพสต์เดียวกัน เช่น ใช้คีย์เวิร์ดคำว่า ไก่ทอด -หาดใหญ่ โพสต์ที่ระบบเก็บเข้ามาจะต้องมีแค่คำว่า ไก่ทอด จะไม่มีคำว่า ไก่ทอดหาดใหญ่ เข้าระบบ

การแสดงผลคำค้นหายอดนิยม หรือคำใกล้เคียงกับคำที่ผู้ใช้งานต้องการค้นหา โดยอ้างอิงโดยตรงจาก Google

ไปที่หัวข้อ 5.CAMPAIGN KEYWORDS PLANNER โดยใส่คีย์ได้ที่ช่อง Premium Keyword(s) และ Regular Keyword(s) ซึ่ง 2 ช่องนี้จะมีผลกับการค้นหาข้อมูล

ช่องระบุคำค้นหา (Keyword) โดยระบบจะให้ความสำคัญในการค้นหาข้อมูลจาก Premium Keyword(s) เป็นลำดับแรก และมีประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูลดีกว่า Regular Keyword(s)