ทั่วไป

คุณลูกค้าสามารถศึกษาข้อมูลการนำ Data มาใช้งานได้ที่ดังนี้

1. วิดีโอตัวอย่างการนำไปใช้ : https://www.mandalasystem.com/tutorials/th/Use-Cases

2. บทความแนะนำ Data ต่าง ๆ : https://www.mandalasystem.com/blog_all/th/

3.วิดีโอแนะนำการใช้งาน Mandala Analytics : https://www.mandalasystem.com/tutorials/th/Getting-Started

เนื่องจากขนาดหน้าจอโทรศัพท์มือถือมีความหลากหลาย จึงส่งผลให้การแสดงผลในหน้าเริ่มต้นไม่พอดีหน้าจอ เบื้องต้น สามารถกดย่อหน้าจอบนโทรศัพท์มือถือเพื่อให้สัดส่วนการแสดงผลสมบูรณ์

มีความจำเป็น เพราะข้อมูลที่ถูกรวมรวมมาอ้างอิงจากการใช้คีย์เวิร์ด ทำให้อาจมีโพสต์ที่เป็นประโยชน์ และไม่เป็นประโยชน์ถูกดึงเข้าสู่ระบบ ดังนั้น การมี Data analyst ทำการกลั่นกรองข้อมูล จะทำให้ข้อมูลมีความถูกต้อง และแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ไม่มีความผิด เพราะข้อมูลที่แสดงผลบนระบบนั้น เป็นข้อมูลที่เปิดสาธารณะ และได้รับอนุญาตจากทางแพลตฟอร์มโดยตรง