Blogs & Articles

Social Media มีความสำคัญกับการตลาดออนไลน์ในยุคนี้ อย่างไร ?

social media

โลกที่เต็มไปด้วยการเจริญเติบโตและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญเติบโตของสังคมบนโลกออนไลน์หรือที่เรารู้จักและคุ้นเคยกันดีกับคำว่า Social Media โดย Social หากแปลตรงตัวก็หมายถึง สังคม แต่สังคมในที่นี้คือสังคมออนไลน์เป็นสังคมที่มนุษย์สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสื่อสารกันแบบไร้พรมแดน ส่วนคำว่า Media ก็หมายถึง เนื้อหาหรือเรื่องราวในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เช่น วีดีโอ บทความ เพลง และรูปภาพ เป็นต้น 

ทำไมมนุษย์จึงให้ความสำคัญกับ Social Media

สาเหตุหนึ่งก็เป็นเพราะว่า Social Media คือสังคมออนไลน์ที่ทำให้คนที่ไม่มีบทบาทในโลกแห่งความเป็นจริง ไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น หรือไม่เป็นที่สนใจ มีตัวตนขึ้นมาในโลกออนไลน์ พวกเขากล้าที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและกล้าที่จะโต้ตอบกันในมากยิ่งขึ้น อีกมุมหนึ่งก็หมายถึงการกระชับความสัมพันธ์ แม้จะอยู่ในสถานที่ที่ห่างไกลหรือช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เช่น ความสำคัญของครอบครัว เพื่อน หรือคนรัก นอกจากนั้นในโลกโซเชียลมีเดียยังมีการอัพเดทข่าวสารสาระสำคัญต่างๆ มากมายแบบ Real Time จึงดึงดูดความสนใจของผู้คนได้อย่างมาก  อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจค้นพบว่ามนุษย์มีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่อย่าง “โทรศัพท์” ในการเข้าถึงโลกโซเชียลมีเดียมากที่สุด เรียกได้ว่าเป็นสังคมออนไลน์ที่ไม่มีการหลับใหลและสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วย 

Social Media มีความสำคัญกับการตลาดออนไลน์ในยุคนี้ อย่างไร 

มาถึงทางฝั่งของธุรกิจกันบ้าง เรื่องของการค้าขาย อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าโซเชียลมีเดียได้เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นใน ปัจจุบัน ทุกคนสามารถเข้าถึง Social Media ได้เพียงแค่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เมื่อมีสังคมออนไลน์เข้ามา ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในโลกออนไลน์ให้มากขึ้น เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ จากเดิมที่ขายสินค้าผ่านทางออฟไลน์ อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นช่องทางออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook , Instagram , TikTok, LINE ,Twitter ฯลฯ จึงเกิดเป็นศาสตร์ของ Social Media Marketing ขึ้นมา

social media marketing

Social Media Marketing คือ การทำการตลาดในสังคมออนไลน์ โดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ ให้เหมาะสมหรือสอดคล้องกับแพลตฟอร์มนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างคอนเทนต์ การโพสต์ข้อความ รูปภาพ หรือวิดีโอ หลักๆ แล้วก็เพื่อโฆษณาสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น หลักการทำงานของ Social Media Marketing คือ การทำกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการซื้อสินค้า อย่างไรก็ตาม วิธีการสร้างแรงจูงใจของลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดีย ก็สามารถทำได้หลากหลายช่องทางและหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มในแต่ละชนิด ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง Content ที่มีความน่าสนใจ การพูดคุยสนทนากับลูกค้าผ่าน messenger หรือการตอบคำถาม การให้คำแนะนำ รวมไปถึงการบริการหลังการขาย หากธุรกิจต้องการประสบความสำเร็จในการทำการตลาดออนไลน์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ข้อมูล พฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์และการโฆษณาให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงจุด

อย่างไรก็ตาม หากธุรกิจออนไลน์ต้องการใช้ Social Media Marketing ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด จะต้องการเลือกแพลตฟอร์มที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจของตัวเอง โดยจะต้องพิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี้

- กลุ่มลูกค้าของคุณคือใคร

ยกตัวอย่างเช่น หากกลุ่มลูกค้าของคุณคือวัยรุ่นทั่วไปที่ชอบใช้งาน Social Media จะต้องเน้นไปที่แพลตฟอร์มอย่าง Facebook หรือ YouTube แต่ถ้าลูกค้าของคุณคือพนักงานประจำ คนที่ทำงานในออฟฟิศแพลตฟอร์มที่สามารถตอบโจทย์ได้ดีคือ  LinkedIn หรือถ้าหากสินค้าของคุณคือแฟชั่น เสื้อผ้า และลูกค้าหลักคือกลุ่มผู้หญิงก็ให้เน้นไปที่ Instagram เป็นหลัก

- ลูกค้าเป้าหมายจะเข้าถึงสินค้าได้อย่างไร

สิ่งที่การตลาดออนไลน์ต้องการ คือ จะต้องปิดการขายให้ได้ และคนที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายนั้นได้คือ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายนั่นเอง ดังนั้น คำถามต่อมา ทำอย่างไรที่จะให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะสามารถเข้าถึงสินค้าของคุณให้ได้มากที่สุด คำตอบคือ การโปรโมทโฆษณาหรือการสร้าง Content ที่มีความน่าสนใจนั่นเอง ถ้ามีกลยุทธ์ที่เหมาะสมจะสามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น และมีโอกาศปิดการขายได้เร็ว ที่สำคัญอย่าลืมให้ช่องทางการติดต่อ ซึ่งต้องมีมากกว่า 1 ช่องทางเพราะหากช่องทางใดช่องทางหนึ่งเกิดความผิดพลาด ลูกค้าก็ยังสามารถติดต่อได้ผ่านทางช่องทางอื่นๆ

- สื่อไหนเหมาะกับสินค้าของคุณ

สื่อ สำคัญมากๆ ในการทำการตลาดออนไลน์ คุณจำเป็นต้องรู้ก่อนว่าสื่อไหนที่มีความเหมาะสมกับสินค้าหรือบริการยกตัวอย่างเช่น หากสินค้าของคุณเป็นเฟอร์นิเจอร์สำหรับตกแต่งบ้าน สื่อที่เหมาะสมคือรูปภาพเพราะแสดงให้เห็นความสวยงามหรือหากคุณขายคอสร์ต่างๆ สื่อที่ดีที่สุดก็คือ วิดีโอ อย่างนี้เป็นต้น ยิ่งถ้าคุณมีทีมงานที่สามารถ creative หรือตัดต่อรูปภาพและวีดีโอฝีมือดีก็จะทำให้ Content ของคุณมีประสิทธิภาพและดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

social media marketingเครื่องมือในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค 

ข้อดีของโซเชียลมีเดียคือ ธุรกิจสามารถที่จะกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้โดยง่าย เพื่อการโปรโมทสินค้าได้อย่างตรงจุด โดยไม่ต้องลงพื้นที่ทำการสำรวจให้ยากลำบากเหมือนในอดีต แต่สามารถที่จะแยกความสนใจ แยกเพศ อายุ พฤติกรรมความชอบ เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการโฆษณา ยกตัวอย่างเช่น การใช้เครื่องมืออย่าง Mandala analytics ที่เป็น Social listening tools ซึ่งเป็นเครื่องมือที่คอยรับฟังเสียง (Voice) ของผู้บริโภค ผ่านการ Monitor สำหรับดูความเคลื่อนไหวต่างๆ บนโลกออนไลน์ แล้วนำมาวิเคราะห์ให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้นเป็นเหมือนการดักฟัง เพื่อจับ keyword เนื้อหาสำคัญ และนำข้อมูลมาวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง Content ในเนื้อหาหรือ keyword ที่ลูกค้าต้องการ สร้างไอเดียการขายใหม่ๆ การจัดโปรโมชั่นแคมเปญต่างๆ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาสินค้า เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้มากขึ้น 

ทั้งหมดนี้คือ เนื้อหาสาระสำคัญเกี่ยวกับ Social Media และการทำการตลาดออนไลน์ในยุคปัจจุบัน เชื่อว่าหากธุรกิจออนไลน์สามารถเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับโลกหรือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะสามารถอยู่รอด ภายใต้ภาวะการแข่งขันสูง เพียงแค่เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้ 

 

 

โปรดักส์ ของ Mandala AI ที่จำเป็นสำหรับการตลาดออนไลน์ในปัจจุบัน 

Mandala Cosmos

Mandala Cosmos สามารถช่วยในการสร้างไอเดียสำหรับการขายใหม่ ๆ ช่วยเป็นไอเดียในการค้นหาโปรโมชั่นแคมเปญต่าง ๆ ของแบรนด์อื่น ๆพัฒนาคอนเทนต์ใหม่ ๆ หรือการทำ Real Time Marketing ให้ทันกับกระแสที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นักการตลาดออนไลน์สามารถเลือกที่จะเข้ามาส่องดูกระแสใน Feature Cosmos Trends ได้ โดย Keyword Trends จะคอยแนะนำเทรนด์ของ Keyword, Hashtags และ Emoji ในระยะเวลา 3 – 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา, Discover Now นักการตลาดออนไลน์สามารถเช็ค Trend ที่กำลังเกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเครื่องมือ Mandala Cosmos สามารถดึงข้อมูลจากโพสต์ที่มีค่า Engagement / Video Views ที่สูง และกำลังอัพเดทล่าสุดในแต่ละ Platform ได้ นอกเหนือจากนี้ยังมี Twitter Trends และ Google Trends ที่จะเป็นตัวช่วยให้กับนักการตลาดออนไลน์สามารถเกาะติดกระแส สามารถนำไปเป็นไอเดียเพิ่มเติมในการสร้างคอนเทนต์ใหม่ ๆ ได้อย่างแน่นอนภายในเครื่องมือเดียว

 

ตัวอย่าง Keyword Trending ของ Mandala Cosmos


Insight Report

 

ตัวอย่าง Report ของ Mandala Analytics 

จาก Report หน้า Insight ของ Mandala Analytics จะเห็นได้ว่ามีหน้าตาที่เข้าใจได้ง่ายสามารถนำไปใช้งานได้เลยไม่ซับซ้อนและเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากมากสำหรับนักการตลาดออนไลน์หรือนักวิจัยทั่วไปที่เวลาทำแผนการตลาด งานวิจัยต่างๆ โดยใน Report ผู้ใช้งาน Mandala Analytics สามารถเช็คการมีส่วนร่วมกับโพสต์ (Engagement) ไม่ว่าเป็นเป็นการกดไลก์, คอมเมนต์, แชร์ และ อีโมจิ ได้ และที่สำคัญที่สุดสำหรับนักการตลาดห้ามพลาดคือการศึกษาช่วงเวลาไหนที่มีการพูดถึงมากที่สุด (Mentions) และช่วงเวลาไหนที่มีการมีส่วนร่วมมากที่สุด ( Engagement) นอกจากนี้ ในหน้า Report ผู้ใช้งานยังสามารถสำรวจยอดรวมการมีส่วนร่วมกับโพสต์ (Engagement Summary) ในแต่ละแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ดังตัวอย่างด้านล่าง ทั้งหมดนี้คือ เนื้อหาสาระสำคัญเกี่ยวกับ Social Media และการทำการตลาดออนไลน์ในยุคปัจจุบัน เชื่อว่าหากธุรกิจออนไลน์สามารถเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับโลกหรือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะสามารถอยู่รอด ภายใต้ภาวะการแข่งขันสูง เพียงแค่เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้ 

หากผู้อ่านท่านใดสนใจทดลองใช้เครื่องมือ  Manda Analytics สามารถทดลองใช้งาน 15 วันได้เลยที่นี่ หรืออ่านบทความเพิ่มเติม

 

Mandala Team

Creator

Share this post

Search the blog

Mandala Newsletter

Sign-up to receive the latest insights in to online trends