Blogs & Articles

การตลาดออนไลน์ กับระบบ AI สำคัญเกี่ยวเนื่องกันอย่างไร

การตลาดออนไลน์

หากจะพูดถึงการค้าขายหรือการตลาดในยุคปัจจุบันนี้ สิ่งที่กำลังมาแรงที่สุด คือ การตลาดออนไลน์ มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าได้เปลี่ยนแปลงไป ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสังคม Social Media ที่เข้ามามีบทบาทต่อการตัดสินใจซื้อ ในขณะเดียวกันธุรกิจออนไลน์เองก็ต้องรีบฉวยโอกาส พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด ตรงประเด็น เพราะหากเดินช้าแม้เพียงก้าวเดียว คู่แข่งอาจวิ่งแซงหน้าเราไปได้ 

ในวันนี้เราจะขอพูดถึงเทคโนโลยีที่ชื่อว่า AI (Artificial Intelligence) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ กับความสำคัญต่อการตลาดออนไลน์ในยุคปัจจุบัน ถ้าอยากรู้ว่าทั้งสองหัวข้อนี้มีความเกี่ยวเนื่องหรือเชื่อมโยงกันอย่างไร วันนี้เราจะพาทุกคนมาหาคำตอบไปพร้อมๆ กัน

การตลาดออนไลน์Digital Marketing หรือการตลาดออนไลน์ คือ การค้าขายบนโลกอินเตอร์เน็ต โดยอาศัยเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วย เพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกบริโภคหรือลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น การตลาดออนไลน์ทำให้ธุรกิจออนไลน์ต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคของดิจิทัลมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย Streaming รวมไปถึงแพลตฟอร์มต่างๆ ที่นิยมใช้ก็คือ Google ที่ใช้กลยุทธิ์ SEO เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ให้ติดหน้าแรกทำให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงสินค้าได้มากขึ้น ในขณะที่ Facebook ก็เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน สิ่งต่างๆ เหล่านี้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำการตลาดในยุคดิจิทัล

การตลาดออนไลน์

การตลาดออนไลน์ 0109202004

AI (Artificial Intelligence) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หลายคนเข้าใจว่า AI คือหุ่นยนต์ แต่ในความเป็นจริงแล้ว AI คือสมองของหุ่นยนต์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาให้ทำงานแทน สำหรับการตลาดออนไลน์ AI คือตัวช่วยอันชาญฉลาดของนักการตลาดในยุคดิจิตอล เนื่องจากมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล วางแผน และประมวลผลข้อมูลที่มีขนาดใหญ่โดยเฉพาะข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ใน Big data แหล่งรวบรวมข้อมูลจำนวนมากมายมหาศาลที่ธุรกิจเก็บไว้เช่น ข้อมูลของลูกค้า ไฟล์เอกสาร ไฟล์ภาพหรือวิดีโอ ฯลฯ มากมาย ซึ่งการจะนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้งานจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยการทำงานของ AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะ โปรแกรมที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและมีความแม่นยำสูง 

AI มีความสำคัญกับ การตลาดออนไลน์ อย่างไร 

ในมุมมองของธุรกิจออนไลน์ นักการตลาดจะต้องมองหากลยุทธ์ที่มีความเหมาะสม หากต้องการอยู่เหนือคู่แข่งจะต้องแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดมาให้ได้เยอะมากที่สุด จะต้องสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเพิ่มยอดขายไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ ใจความสำคัญอยู่ที่การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค ศึกษาจนเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาวางแผนหรือกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด หนึ่งในโปรแกรมที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ AI 

ความสามารถของ AI มีดังต่อไปนี้ 

-ช่วยโปรโมทสินค้าและบริการ 

อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า AI มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ โดยเฉพาะข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหากจะใช้แรงงานคนมานั่งวิเคราะห์พล็อตกราฟ เพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ในความเป็นจริงแรงงานมนุษย์จะมีข้อจำกัดในเรื่องความถูกต้องและแม่นยำ บวกกับการทำงานแข่งกับเวลา อาจทำให้ข้อมูลที่ได้เกิดความผิดพลาด แต่การนำ AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์จะทำให้นักการตลาดรู้ว่าลูกค้าสำคัญกลุ่มใหญ่อยู่ในพื้นที่ไหน นำไปสู่การโปรโมทหรือโฆษณาสินค้าได้อย่างตรงจุด นอกจากนั้น AI ยังสามารถวิเคราะห์ได้ว่าผลตอบรับจากการโฆษณาเป็นอย่างไร มียอดขายเพิ่มขึ้นหรือไม่ เพื่อนำมาปรับปรุงในการทำโปรโมทในครั้งต่อไป 

-มีความสามารถในการระบุกลุ่มเป้าหมาย 

AI มีความสามารถในการระบุกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว ยกตัวอย่างเช่น สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคจากการค้นหาสินค้าบนอินเตอร์เน็ต จนทำให้รู้ว่าผู้บริโภคมีแนวโน้มสนใจ หรือไม่สนใจสินค้าของเรามากแค่ไหน เมื่อทราบข้อมูลของผู้บริโภคในแต่ละคนแล้ว AI จะทำการส่งโฆษณาสินค้าชนิดนั้นไปยังกลุ่มบุคคลเหล่านั้นทันที หากจะอธิบายให้เข้าใจง่ายคือ ทุกครั้งที่คนหนึ่งคน เข้าไปค้นหาข้อมูลของสินค้าที่ตนเองต้องในการในอินเตอร์เน็ต AI จะทำหน้าที่บันทึก จดจำ วิเคราะห์ และทำการตลาดอัตโนมัติ ส่งรูปโฆษณาสินค้าชนิดนั้นไปปรากฏในเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย หรือสื่อดิจิตอลต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นความต้องการให้ผู้บริโภคเกิดการตัดการตัดสินใจซื้อในที่สุด

-ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธุรกิจและผู้บริโภค  

หากจะมองให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เราจะยกตัวอย่างระบบ Chatbot ที่มี AI ทำงานอยู่เบื้องหลัง ไม่ว่าจะเป็น Line Official หรือ Facebook Messenger ฯลฯ ที่มีความสามารถโต้ตอบกับลูกค้าได้ตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง นอกจากนั้นยังช่วยแนะนำ หาคำตอบที่เหมาะสม รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือลูกค้าในทุกรูปแบบ เช่นเดียวกันหากจะใช้แรงงานคนมานั่งให้บริการคอยตอบคำถาม ข้อสงสัยของลูกค้าที่มีจำนวนมาก อาจจะทำไม่ได้ไม่ดีหรือธุรกิจอาจจะต้องจ้างพนักงานเพิ่มเป็นพันเป็นหมื่นคน ก็คงไม่คุ้ม ดังนั้น AI จึงสามารถตอบโจทย์นี้ได้ดีที่สุดเปรียบเหมือนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธุรกิจและผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคมีทัศนะคติที่ดีต่อสินค้าส่งผลให้ยอดขายเพิ่มสูงขึ้นนั่นเอง 

การตลาดออนไลน์

ทั้งหมดนี้ก็พอจะบ่งบอกได้แล้วว่า AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นี้ มีความสำคัญอย่างมากต่อการทำธุรกิจออนไลน์ ท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่สูง ข้อมูลของผู้บริโภคคือขุมทรัพย์มหาศาล หากธุรกิจสามารถดึงข้อมูลเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จะช่วยทำให้ได้เปรียบคู่แข่งขัน และมีโอกาสที่ธุรกิจจะสามารถเติบโตก้ามไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง 

Mandala Team

Creator

Share this post

Search the blog

Mandala Newsletter

Sign-up to receive the latest insights in to online trends