Blogs & Articles

Big Data ในยุค 5G

big data

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า Big data ในขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักเทคโนโลยี 5G เพราะเรากำลังใช้กันอยู่ในปัจจุบัน สำหรับบทความนี้จะขอพูดถึง Big Data ในยุค 5G ซึ่งเทคโนโลยีในยุค 5G นี้คืออะไร มีประโยชน์ต่อเราทุกคนหรือไม่แล้ว Big data จะเข้ามาเกี่ยวโยงกันอย่างไร วันนี้ mandala analytics เราจะมาเล่าให้ฟัง โดยจะนำพาทุกคนมาไขข้อข้องใจและมาหาคำตอบไปพร้อมๆ กัน ดังนี้ 

big data


Big data ข้อมูลขนาดใหญ่มีความสำคัญอย่างไรในยุค 5G โดย G ที่ว่านี้ก็คือ Generation ใหม่ของเทคโนโลยีเป็นเครือข่ายไร้สายที่มาแทนที่ระบบ 1G 2G 3G 4G ในปัจจุบัน แล้วทุกคนรู้หรือไม่ว่า 5G ที่ว่านี้แตกต่างจากยุค 4G อย่างไร แน่นอนว่าก็ต้องเร็วและแรงขึ้นกว่าเดิม มีการตอบสนองที่ไวยิ่งขึ้นสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมากกว่าระบบ 4G เป็นการรองรับการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น 10 เท่าเลยทีเดียว ยกตัวอย่างเช่น จากแต่ก่อนที่สามารถรับคนได้ราว 1 แสนคนต่อ 1 พื้นที่ตารางกิโลเมตร เมื่อ 5G เข้ามาแทนที่ตอนนี้กลายเป็นว่าสามารถรองรับการใช้งานได้ 1 ล้านคนต่อพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร เป็นต้น 

ความเปลี่ยนแปลงในของยุค 5G ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ เรื่องของคุณภาพในการรับชมวีดีโอที่มีความคมชัดมากยิ่งขึ้น การเล่นเกมออนไลน์ที่มีความเร็วหรือสามารถเข้าถึงทุกพื้นที่ได้อย่างครอบคลุม ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลที่อยู่บน Cloud ไม่ว่าจะเป็นวีดีโอ รูปภาพ ในแบบที่ต้องการ ตลอดจนการดาวน์โหลดหรืออัพโหลดข้อมูลที่เร็วกว่าเทคโนโลยี 4G นอกจากนั้นเทคโนโลยี 5G ยังถูกนำมาใช้งานในรูปแบบเทคโนโลยีขั้นสูง อาทิเช่น รถยนต์ไร้คนขับ การผ่าตัดจากระยะไกล หรือหุ่นยนต์ในโรงงานที่สำคัญเทคโนโลยี 5G ยังช่วยส่งเสริมและพัฒนาการค้าการระหว่างประเทศ การซื้อของออนไลน์ รวมถึงการใช้งานในด้านอื่นๆทำให้ระบบเมืองเปลี่ยนแปลงไป และอาจกกลายเป็นระบบอัจฉริยะในอนาคต 

big data

Big Data ในยุค 5G มีความสำคัญอย่างไร 

อย่างที่บอกว่ายุค 5G คือยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีที่ว่านี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนในยุคปัจจุบันได้ ทำให้ Big Data เข้ามามีส่วนสำคัญหรือว่าเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนธุรกิจให้สามารถเข้าถึงคนในยุคปัจจุบันได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น 

ปริมาณข้อมูลที่มากมายมหาศาลซึ่งถูกเก็บไว้ภายในองค์กรหรือธุรกิจ โดยเฉพาะข้อมูลที่สำคัญของลูกค้า เช่น พฤติกรรมการบริโภค ความต้องการสินค้า ฯลฯ เป็นต้น เมื่อ Big data ทำงานด้วยการวิเคราะห์โดย AI เป็นกลไกลสมองอัจฉริยะของเทคโนโลยีเพราะมีประสิทธิภาพความแม่นยำค่อนข้งสูง บวกกับความการทำงานที่รวดเร็วของระบบ 5G จึงทำให้สามารถรับรู้ความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันทีทันใด ยกตัวอย่างเช่น บริษัทอีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่หลายเจ้าเลือกใช้ Big Data ในการเก็บข้อมูลที่สำคัญหรือความต้องการสินค้าของลูกค้าในแต่ละคน สำหรับลูกค้าที่ก่อนหน้านี้เคยเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าชนิดนั้นๆ และเมื่อเวลาผ่านไปสินค้าชนิดนั้นๆ จะปรากฏให้เห็นตามเว็บไซต์หรือตาม Social Network ต่างๆ นี่คือกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลของ Big Data ผ่านการทำงานของ AI เพื่อเป็นการตอกย้ำหรือเป็นการขายสินค้าจนนำไปสู่รายได้หรือกำไรมากมายมหาศาลของธุรกิจ 

ระบบ AI (Artificial Intelligent)

โดย AI เป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถตัดสินใจแทนมนุษย์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำเมื่อต้องทำงานแข่งกับเวลา หลายคนอาจจะเข้าใจว่า AI คือหุ่นยนต์ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วระบบ AI เป็นกลไกลที่สำคัญคอยควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ เปรียบเสมือนสมองของหุ่นยนต์นั่นเอง โดยคอยควบคุมหรือชี้นิ้วให้สิ่งนั้นๆ สามารถเคลื่อนไหวหรือทำงานได้เป็นการสั่งงานโดยอัตโนมัติให้ระบบต่างๆ มีประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของ AI

สำหรับในประเทศไทยของเรามีการใช้การวิเคราะห์แบบ AI ในหลากหลายรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลบุคลากร การคัดแยกบุคลากรที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละประเภท หรือไม่เว้นแม้แต่การใช้ AI เพื่อควบคุมแรงงานเปรียบเสมือนหุ่นยนต์ที่คอยทำงานเพื่อลดต้นทุนในการผลิต

เทคโนโลยีที่เร็วทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ หรือมีเสถียรภาพยกตัวอย่างเช่นเทคโนโลยี 5G จะช่วยให้การวิเคราะห์ Big data สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นผลดีต่อการทำธุรกิจ การค้า และการลงทุนต่างๆ กล่าวคือ 5G สามารถช่วยให้ AI วิเคราะห์ Big Data เพื่อวางแผนด้านการตลาดให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นโซลูชั่นในการวางแผนหรือวางกลยุทธ์ด้านการตลาดนั่นเอง เทคโนโลยี 5G แบ่งออกเป็น 2 สาย ดังนี้ 

การเชื่อมต่อระหว่างคนกับระบบ : (M2H – Machine to Human) อย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ การที่มนุษย์สื่อสารกับ Robot ผ่านการแชท เพื่อพูดคุยและสนทนาโต้ตอบซึ่งกันและกัน โดยในการสนทนานั้นจะทำงานผ่านระบบ AI ที่มีความรวดเร็วในการประมวลผล Big Data หรือเป็นการผสมผสานระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น

การเชื่อมต่อระหว่างระบบกับระบบ : (M2M – Machine to Machine) อย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ ระบบรถยนต์ไร้คนขับที่ตอนนี้กำลังเป็นจุดสนใจของคนทั่วโลก โดยเทคโนโลยี 5G จะสามารถส่งผ่านข้อมูลช่วยให้รถยนต์ไร้คนขับสามารถตอบสนองความการ ขับขี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น รถยนต์ไร้คนขับจะใช้ข้อมูลในการประมวลผลคือ ข้อมูลจากเซ็นเซอร์หรือกล้องที่ติดตั้งไว้ที่รถ และระบบดาวเทียมผ่านการคำนวนเส้นทางโดย AI ตลอดจนสามารถรู้สภาพจราจรล่วงหน้าได้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของ Big Data และทำการตัดสินใจในการขับเคลื่อนยานพาหนะออกไปข้างหน้าได้อย่างชาญฉลาด

Mandala Team

Creator

Share this post

Search the blog

Mandala Newsletter

Sign-up to receive the latest insights in to online trends