Blogs & Articles

กทม. สั่งปิด สวนสาธารณะ ทุกแห่ง และ ร้านค้าทั่วกรุงเทพ เปิด ตีห้า ถึง เที่ยงคืน

โฆษก กทม ร้อยตำรวจเอก พงศกร ขวัญเมือง แถลง สถานการณ์ โควิด-19 (1 เมษายน 2563)
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล มีรายละเอียด ดังนี้


การให้บริการงานทะเบียน ของ กทม
- กทม. ของด การให้บริการงานทะเบียนในบางเรื่อง และให้บริการแค่
5 อย่าง ได้แก่
1. การแจ้ง การเกิด การตาย
2. การขอคัดสำเนา ทะเบียนราษฎร์
3. การตรวจ คัด รับรองสำเนา ทะเบียนบัตร
4. จดทะเบียนสมรส
5. จดทะเบียนหย่า

- ส่วนงานทะเบียนอื่นๆ ของดการให้บริการ ส่วนเวลาในการให้บริการ คงเดิม คือ จันทร์ - ศุกร์
8.00 – 16.00 น.
- ในส่วนวันหยุดราชการ จะให้บริการแค่ การแจ้ง การเกิด กับ การตาย เท่านั้น
- หากมีกรณีเร่งด่วน สำนักเขต จะพิจารณา เป็นกรณีไป
- หากบัตรประชาชนหมดอายุ สามารถใช้ได้จนถึง
31 กรกฎาคม 2563 ถ้าบัตรหาย ให้ไปคัดสำเนาไปใช้ชั่วคราวก่อน

การเยียวยา ตลาด ที่ กทม ดูแล หลังจากที่มีการประกาศปิดสถานที่ และสถานการณ์ ฉุกเฉิน

- ยกเว้นค่าแผง สำหรับ ผู้เช่าห้องสุขา ผู้เช่าแผงค้า ผู้เช่าพื้นที่จอดรถ ภายในตลาดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กทม ตั้งแต่เดือนมีนาคม เป็นต้นไป จนกว่า สถานการณ์จะกลับมาสู่ภาวะปกติ ซึ่งตลาด ทั้ง 10 แห่ง ได้แก่
1. ตลาดนัดเมืองมีน
2. ตลาดธนบุรี
3. ตลาดเทวราช
4. ตลาดประชานิเวศน์ 1
5. ตลาดหนองจอก
6. ตลาดบางกะปิ
7. ตลาดพระวงเวียนเล็ก
8. ตลาดรัชดาภิเษก
9. ตลาดสิงหา
10. ตลาดราษฎร์บูรณะ

- สำหรับตลาดนัดจตุจักร เป็นอีกหนึ่งตลาดที่ กทม. ดูแล แต่ได้รับสัญญาเช่า จากการรถไฟแห่งประเทศไทย โดย กทม. จะทำหนังสือ ไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้ยกเว้นค่าเช่า ให้กับผู้เช่า ตั้งแต่เดือนมีนาคม จนถึงพฤศจิกายน เป็นระยะเวลา 6 เดือน คาดว่า ทางการรถไฟ จะให้ความร่วมมือ

กำหนดเวลาในการ เปิด และ ปิด สถานที่ มีผลสรุปว่า จะมีการออกประกาศ ฉบับที่
5 ในการควบคุมเวลาเปิด และปิด สถานที่
- ควบคุมเวลาเปิด จะแบ่งสถานที่หลักเป็น 2 สถานที่ อนุญาตให้เปิดตั้งแต่เวลา 05.00 – 12.00 โดยสถานที่หลักคือ ร้านสะดวกซื้อ หรือซุปเปอร์มาเก็ต ร้านโชห่วย ที่มีลักษณะคล้ายเคียงกัน ทั้งในห้าง หรือนอกห้าง รวมไปถึง ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม ที่อยู่ในคูหา รถเข็ญ และแผงลอย

- สวนสาธารณะ ให้ปิดเลย ทุกสถานที่ ทั้งของรัฐ และเอกชน

โดยประกาศทั้งหมด จะมีผล ในวันที่
2 เมษายน จนถึง 30 เมษายน 2563


ในช่วงเวลา 24.01 น. ไปจนถึง 04.59 น. เป็นช่วงเวลาที่ร้านค้า ต้องทำความสะอาดร้าน อย่างเคร่งครัด และถูกสุขลักษณะ
สำหรับเรื่องของ ล็อกดาวน์ กทม หรือ ปิด กทม. ยังไม่มีประกาศแจ้งออกมา ณ ตอนนี้ 

Mandala Team

Creator

Share this post

Search the blog

Mandala Newsletter

Sign-up to receive the latest insights in to online trends