Blogs & Articles

สรุปสถานการณ์ COVID-19 (ณ วันที่ 1 เมษายน 2563)

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ได้สรุปสถานการณ์ โควิด-19 ณ ปัจจุบัน (วันที่ 1 เมษายน 2563) 

ด้วยสถานการณ์ของ โรค จะเห็นว่า จากภาพแผนที่แสดงสถานการณ์
COVID-19 จะเห็นว่า หลายประเทศ มีการระบาด และมีผู้ป่วย หนาแน่น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา เกือบทั้งประเทศ สรุปสถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก (ณ วันที่ 1 เมษายน 2563)
- จำนวนผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก
856,910 ราย
- จำนวนผู้ป่วยที่มีอาการหนัก
32,297 ราย
- จำนวนผู้ป่วยที่ดีขึ้น และหายแล้ว จำนวน
177,141 ราย
- จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้ว
42,107 ราย

สหรัฐอเมริกา มีการติดเชื้อ
COVID-19 จำนวน 187,340 ราย เพิ่มขึ้นวันเดียว 23,861 ราย ซึ่งสูงที่สุดในโลก ตอนนี้

สรุปสถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย- มีผู้ป่วยยืนยัน จำนวน
1,771 ราย มีสัญชาติไทย 1,500 ราย และเป็นสัญชาติอื่นๆ 271 ราย
- ผู้ป่วยใหม่ จำนวน
120 ราย
- เสียชีวิตแล้ว จำนวน
12 ราย
- จำนวนผู้ป่วยที่ดีขึ้น และหายแล้ว จำนวน
342 ราย
- จำนวนผู้ป่วยยืนยัน แยกตามพื้นที่ กรุงเทพฯ และนนทบุรี
972 ราย ,ภาคเหนือ 66 ราย , ภาคกลาง 237 ราย , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 89 ราย และภาคใต้ 213 ราย

แนวโน้ม ของผู้ป่วย
COVID-19 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563จากกราฟ ยอดผู้ป่วยสะสม(สีฟ้า) จะเห็นว่ากราฟมีแนวโน้ม พุ่งแทยงขึ้น  นั่นคือ มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นวันนี้ ที่มีผู้ป่วยใหม่
 120 ราย เมื่อนำมาซักประวัติ สามารถแบ่งกลุ่ม ผู้ป่วยใหม่ ได้เป็น 3 กลุ่ม คือ

1. ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยัน หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า จำนวน 51 ราย ซึ่งเกิดการติดเชื้อมาจาก
- สนามมวย
1 ราย
- สถานบันเทิง
11 ราย
- สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า
38 ราย
- งานบุญมาเลเซีย
1 ราย

2. ผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยก่อนหน้า ซึ่งเกิดการติดเชื้อมาจาก
- คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ 6 ราย
- พิธีกรรมทางศาสนา ประเทศอินโดนิเซีย
16 ราย
- คนต่างชาติเดินทางมาจากต่างประเทศ
2 ราย
- อาชีพเสี่ยง เช่น ทำงานในสถานที่แออัด หรือทำงานใกล้ชิดสัมผัสชาวต่างชาติ
14 ราย
- บุคลากรด้านการแพทย์ และสาธารณสุข
1 ราย

3. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค
30 ราย

การกระจายตัวของผู้ที่ติดเชื้อ
COVID-19 ในต่างจังหวัด และกรุงเทพฯจะพบว่า อยู่ในกรุงเทพฯ สูงสุด คือ 850 ราย และปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี 104 ราย , สมุทรปราการ 72 ราย , นอกจากนี้ ยังพบผู้ป่วยที่ภูเก็ต 71 ราย , ชลบุรี 47 ราย , ยะลา 35 ราย , ปัตตานี 34 ราย และกระจายไปตามจังหวัดต่างๆ ทั่วไทย ตามภาพ

ส่วนผู้ป่วยรายใหม่
120 ราย พบว่า อยู่ในอยู่ในจังหวัดต่อไปนี้
- กรุงเทพฯ
43 ราย
- สมุทรปราการ
23 ราย
- ภูเก็ต
11 ราย
- กระบี่
, นนทบุรี , ปทุมธานี , บุรีรัมย์ , สงขลา , ชลบุรี 2 ราย
- ฉะเชิงเทรา
, นครปฐม ,ศรีสะเกษ , สมุทรสาคร , สระบุรี , หนองบัวลำภู , อุบลราชธานี 1 ราย
- อยู่ระหว่างสอบสวนโรค
24 รายจากแผนภูมิ สะท้อนมาตรการ ให้อยู่บ้าน ที่ผ่านมา จะเห็นว่า ปลายเดือน เพิ่มสูงขึ้น นั่นคือ มาตรการ ให้อยู่บ้าน อาจไม่ได้ผล คงต้องให้ทุกคนช่วยกัน ให้มีระยะห่าง ของคนในบ้าน ต้องมากกว่า 2 เมตร ส่วนแผนภูมิ มาตรการที่ให้ปิดสนามมวย พบว่า การระบาดลดลง มาตรการปิดสนามมวย จึงยังคงให้มีต่อไปส่วนคนไทย ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น คงต้องมีมาตรการ กักกันผู้กลับมา ห้ามเข้า ส่วนอาชีพเสี่ยง มีจำนวนเพิ่มขึ้น คงมีมาตรการ ปิดสถานที่ชุมนุมชน หรือลดปริมาณคน ส่วนมาตรการปิดสถานบันเทิง คนป่วย ไม่ลดลง คงต้องมี มาตรการ ปิดสถานบันเทิง อย่างจริงจัง

การแพร่ระบาด ของโรค โควิด-19 ย้อนหลัง 1 เดือนที่ผ่านมา พบวา มีการแพร่ระบาด ไปทั่วทุกภูมิภาคเดือนมีนาคม จะเห็นความเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นมา หลังจากทำมาตรการต่างๆ ออกมา แต่ตัวเลข ผู้ป่วย ยังเพิ่มขึ้น

นายแพทย์ ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ได้ตอบคำถาม และมีประเด็นที่สำคัญ ที่น่าคิด ถึงแม้ว่า ตอนนี้ คนไทย ยังคงช่วยกัน อยู่บ้าน ไม่ออกไปไหน แต่ผู้ป่วยยังเพิ่มขึ้น และส่วนใหญ่ จะใกล้ชิดกับผู้ป่วยเดิม ดังน้้น คนไทยทุกคน ควรจะร่วมมือกัน เพิ่มมาตรการเพิ่มเติมให้กับตนเอง นอกจาก จะอยู่บ้านแล้ว ทุกคนควรมี Social Distancing ของคนในครอบครัว ดังเช่น
- การใช้หน้ากากอนามัย ในที่พักอาศัย
- การอยู่คนละมุมห้อง หรือคนละห้องกันภายในบ้าน
- ล้างมือบ่อยๆ
- การกินร้อน ช้อนกลาง และมีช้อนเป็นของตนเอง 
- การมีระยะห่าง ระหว่างกันของคนในครอบครัว ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด - 19


คงถึงเวลาแล้ว ที่คนไทยทุกคน ควรช่วยกัน มีความเข้มงวดต่อตนเอง แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม Social Distancing อย่างเข้มงวดต่อตนเอง เพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 

ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคน ผ่านพ้นวิกฤติ โควิด-19 ไปด้วยกัน

#
รวมกันติดหมู่ แยกกันอยู่เรารอด


Mandala Team

Creator

Share this post

Search the blog

Mandala Newsletter

Sign-up to receive the latest insights in to online trends