Blogs & Articles

Twitter Analytics เราจะดูค่าอะไรบ้าง อย่างไร

social analytics

หากจะพูดถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของคนรุ่นใหม่ที่กำลังมาแรงในช่วงนี้ ต้องยกให้ Twitter มาเป็นอันดับหนึ่ง เพราะเป็นแหล่งที่วัยรุ่นสามารถแสดงตัวตนได้ดีกว่า Facebook พวกเขาต้องการหนีคุณครูหรือผู้ปกครองที่คอยสอดส่องอยู่เสมอ ทำให้ Twitter กลายเป็นพื้นที่ที่ทำให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ วัยรุ่น หรือเด็กนักเรียนได้แสดงออกทางความคิดอย่างอิสระ และด้วยความที่ Twitter เป็นโซเชียลมีเดียที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมาก ทำให้นักการตลาดออนไลน์เล็งเห็นถึงช่องทางในการเจาะตลาดบนแพลตฟอร์มนี้ 

Twitter Analytics หนึ่งใน Social Analytics ของการตลาดออนไลน์

เป็นเครื่องมือที่สำคัญ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภค และทำให้เห็นภาพรวมของธุรกิจมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถใช้วัดผลในการทำงานได้อีกด้วย สำหรับใครที่ต้องการทำการตลาดออนไลน์ หรือเจาะกลุ่มลูกค้าใน Twitter จำเป็นต้องรู้ Metric ที่สำคัญ เพื่อใช้ในการวัดผล และนำผลลัพธ์ที่ได้มาวางแผนกลยุทธ์ในโอกาสต่อไป 

digital marketing

Metric ที่สำคัญมีดังต่อในนี้ 

1.Engagement Rate

ค่าที่แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า และแบรนด์ของคุณ ปฏิสัมพันธ์ที่ว่านี้คล้ายกับการมีส่วนร่วม หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ Comments , Retweets  และ Like ที่เกิดขึ้นใน Tweet นั้นๆ นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการ Share link สินค้าของคุณด้วยเช่นเดียวกัน 

ค่า Engagement ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ความต้องการ หรือความสนใจของผู้บริโภคได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการติดตาม Feedback และการมีส่วนร่วมของลูกค้า สามารถใช้วัดผลในการโฆษณา การสร้างคอนเทนต์หรือการจัดแคมเปญต่าง ๆ และนำผลลัพธ์ที่ได้มาช่วยวางแผน ปรับปรุง หรือพัฒนาสินค้าหรือสร้างคอนเทนต์ให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น เพื่อสร้างจุดสนใจที่โดดเด่น ในการ Tweet ครั้งต่อๆ ไป

2.Audience Metrics

สืบเนื่องมาจาก Engagement  ที่ทำให้คุณได้เห็นปฏิสัมพันธ์เชิงลึกของผู้บริโภค ไม่เพียงช่วยสร้างคอนเทนต์ในครั้งต่อไปเท่านั้น แต่คุณยังสามารถนำมาหา Audience ของลูกค้า เพื่อให้มองเห็นภาพที่ชัดเจนว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายคือใคร ผู้ใช้งานกลุ่มไหน เพศไหน หรือมีช่วงอายุเท่าไหร่ ที่เข้ามามีส่วนร่วมหรือมีปฏิสัมพันธ์กับ Tweet คุณมากที่สุด 

โดยเครื่องมือ Audience Metrics นี้จะช่วยบอกให้คุณรู้ว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายคือใคร หรือสามารถทำให้เห็น Segment ของคนที่ติดตามคุณได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เมื่อคุณเข้าใจพฤติกรรมกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือรู้ว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือใคร คุณสามารถทำการตลาดได้อย่างตรงจุด หรือนำมาสร้างสรรค์Tweetในครั้งต่อๆ ไปให้สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้น

3.Post-wise performance

Content คือกลยุทธ์สำคัญในการทำการตลาดออนไลน์ โดยเฉพาะโซเชียลมีเดียอย่าง Twitter นอกจากจะต้องสร้าง Content ออกมาให้ดี คุณอาจต้องเรียนรู้เทคทิคการสร้าง Content ที่สั้น กระชับ ได้ใจความ รวมถึงสามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ หรืออาจเป็น Content ที่อยู่ในกระแส และไม่ว่า Content ของคุณจะดีมากแค่ไหน หากไม่วัดผล และนำผลลัพธ์ที่ได้มาปรับปรุงในการ Tweet ครั้งต่อไป อาจไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

โดยเครื่องมือ Post-wise performanceจะทำการวิเคราะห์ Content พร้อมแสดงให้เห็นว่า Content ไหนประสบความสำเร็จ หรือ Content ไหนไม่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้คุณได้นำข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างกลยุทธ์ในการทำ Content ครั้งต่อๆ ไป โดยอาจปรับปรุงเนื้อหาให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

4.Video Completion Rate

Content ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นข้อความ ตัวหนังสือ หรือรูปภาพเพียงอย่างเดียว แต่ยังครอบคลุมในด้าน Media ทั้งหมด โดยเฉพาะ Video Content ที่มักจะได้รับความสนใจมาเป็นอันดับหนึ่ง เนื่องจากมีภาพเคลื่อนไหว พร้อมเสียงที่ทำให้ดูน่าตื่นตาตื่นใจมากขึ้น 

สำหรับ Video Completion Rate ใน Twitter Analytics คือค่าที่ใช้วัดผลการดูวิดีโอ ไม่ใช่ยอดวิว แต่เป็นเปอร์เซ็นต์ของคนที่ดูวิดีโอนั้นตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อให้คุณได้ทราบว่าวิดีที่โพสลงไปนั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด หรือมีผลตอบรับไปในทิศทางไหน จากนั้นคุณสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาสร้าง insight ในการทำวิดีโอครั้งต่อไปให้กลายเป็นที่สนใจ จะช่วยกระตุ้นการรับรู้แบรนด์ หรือช่วยกระตุ้นยอดขายให้ดียิ่งขึ้น

5.Return on Investment (ROI)

สุดท้ายแล้ว สิ่งที่นักการตลาดอยากรู้มากที่สุดคือ ผลตอบแทน เพราะมันบ่งบอกว่าสิ่งที่ลงทุน หรือลงแรงไปนั้น ประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด สำหรับการวัดผลตอบแทนบนของ Twitter ก็จะใช้ ROI เหมือนกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ทั่วไป ด้วยการดูค่า Conversion Rate จะทำให้รู้ว่าที่ทำไปทั้งหมด มีความคุ้มค่าหรือไม่ 

อย่างไรก็ตาม บางธุรกิจอาจไม่ได้สนใจค่า ROI ในระยะแรกมากเท่าไหร่ เพราะวัตถุประสงค์ในการลงทุนระยะแรก อาจต้องการแค่เพิ่มการรับรู้แบรนด์ หรือเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้แบรนด์เท่านั้น ซึ่งหากมีผลตอบรับที่ดี ROI จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเองในอนาคต 

social analytics

ทั้งหมดนี้ก็คือ Twitter Analysis กับค่าที่สำคัญ ใช้ในการวัดผล สำหรับการตลาดออนไลน์ ซึ่งคุณจะเห็นว่าทั้งหมดที่เราได้กล่าวไปนั้นมีใจความสำคัญอยู่แค่ไม่กี่อย่าง คือการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย การสร้าง Content ให้โดนใจลูกค้า และการวัดผลตอบแทนในการลงทุน แม้ Twitter Analysis จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ใน Twitter ได้ แต่ข้อมูลที่ได้ อาจยังไม่ใช่ข้อมูลเชิงลึกมาก หากเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์ Social Listening Tools เช่น Mandala Analysis ที่ได้คิดค้นและพัฒนาโปรแกรม ช่วยให้การทำการตลาดออนไลน์ง่ายยิ่งขึ้น 

โดยคุณสามารถใช้โปรแกรมของ Mandala Analysis ในการวิเคราะห์การตลาดออนไลน์ บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียได้หลากหลายไม่เพียงแต่ใช้วิเคราะห์บน Twitter เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง Facebook , Instagram และ YouTube ซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องมานั่งวิเคราะห์เองให้เสียเวลา เพราะ Mandala Analysis สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในเชิงลึกได้อย่างแม่นยำ พร้อมสรุปผลรายงานที่คุณสามารถเข้าใจได้ง่าย ทำให้รู้ความเคลื่อนไหวของลูกค้า รวมถึงคู่แข่ง จนนำมาสู่การสร้าง Content ที่ตอบโจทย์ หรือเพื่อให้ธุรกิจสามารถนำมาวางแผนกลยุทธ์อื่นๆได้อย่างเหมาะสม และมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเพิ่มมากขึ้น 

 

Mandala Team

Creator

Share this post

Search the blog

Mandala Newsletter

Sign-up to receive the latest insights in to online trends