Blogs & Articles

สถานการณ์ COVID -19 และสรุปมาตรการ ฉบับ ที่ 1 อย่างเข้าใจง่ายๆ

สรุปสถานการณ์ COVID-19 (27 มีนาคม 2020)
จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โควิด-19 (COVID-19) ที่น่าสนใจในวันนี้ มีดังนี้
มหาวิทยาลัยจอห์นส ฮอปกินส์ เปิดเผยว่า สหรัฐ เป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วย COVID-19 สูงสุด ณ ตอนนี้  โดยตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ไม่ต่ำกว่า 82,404 ราย ซึ่งมีจำนวนมากกว่า ประเทศจีน ซึ่งมียอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 81,782 ราย  รองลงมาคือประเทศ อิตาลี ที่มีผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 80,589 ราย สำหรับประเทศที่มีผู้เสียชีวิต มากสุด จาก COVID 19 ก็คือประเทศอิตาลี ซึ่งมีรายงานยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 8,200 ราย 

ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกรวมทั้งสิ้น 469,034 ราย ซึ่งมีจำนวนประเทศที่เกิดการระบาดถึง 201 ประเทศ  ส่วนผู้เสียชีวิตรวมทั่วโลก 21,200 ราย

สำหรับประเทศไทย ที่กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้แถลงสถานการณ์ ความคืบหน้าของ COVID-19 หรือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ว่าวันนี้ พบผู้ป่วยเพิ่ม 91 ราย และมียอดรวมผู้ป่วยสะสม 1,136 ราย มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้วเพิ่มอีก 1 ราย ยอดรวมผู้เสียชีวิตในไทยเป็น 5 ราย และมียอดผู้ป่วยที่รักษาหายและกลับบ้านแล้วจำนวน 97 ราย นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลรวม 1,035 ราย ซึ่งมีผู้ป่วยที่อาการหนักมากถึง 11 ราย 

เนื่องด้วยการระบาดที่เกิดขึ้น ทำให้ประเทศไทยได้แจ้ง มาตรการ หรือข้อกำหนด ฉบับที่ 1 ให้แก่ประชาชน ได้รับรู้ แต่ก็มีหลายคน เกิดความเข้าใจผิด ไม่ตรงกัน ในหลายส่วน วันนี้ จึงขอสรุป ประเด็นสำคัญ และเข้าใจง่ายๆ ดังนี้

ข้อกำหนด ฉบับที่ 1 
ส่วนที่กำหนดให้ คนไทยทุกคน ต้องทำ ได้แก่
- ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ เตรียมมาตรการช่วยเหลือ ประชาชนในด้านต่างๆ
- ให้เตรียมสถานพยาบาล รองรับสถานการณ์ COVID-19 เช่น บุคลากร ยา เวชภัณฑ์ สถานที่
- ให้ประชาชนกักตัวเอง 14 วัน ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

ส่วนที่กำหนดให้คนไทยทุกคน ห้ามทำ ได้แก่
- ห้ามเปิด และเข้าในพื้นที่เสี่ยง สนามมวย ผับ สถานบริการ เป็นต้น
- ห้ามเดินทางเข้ามาในประเทศ ทุกช่องทาง ยกเว้น คนไทยที่ตกค้างอยู่ต่างประเทศ คณะฑูต คณะกงสุล เป็นต้น
- ห้ามกักตุนสินค้า เช่น ยา เวชภัณฑ์ อาหาร น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ฯลฯ
- ห้ามชุมนุม ทำกิจกรรม หรือมั่วสุม ในสถานที่แออัด
- ห้ามเสนอข่าวลวง ข่าวปลอม (Fake News)

ส่วนที่กำหนดให้คนไทยทุกคน ควรทำ ได้แก่
- แนะนำให้กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 3 ประเภท ให้อยู่กับบ้าน ได้แก่ บุคคลที่อายุเกิน 70 ปี , บุคคลที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันสูง โรคระบบทางเดินหายใจ , เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ลงมา
- งดหรือชะลอการเดินทางไปต่างจังหวัด เนื่องจากรัฐมีมาตรการการคัดกรองที่เข้มงวด

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19Mandala Team

Creator

Share this post

Search the blog

Mandala Newsletter

Sign-up to receive the latest insights in to online trends