Blogs & Articles

Mandala Analytics เวอร์ชั่น Freemium Social Listening Tools ของฟรี และดี ที่มีอยู่จริง!!

social listening tools

Mandala Analytics คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับการทำ Social Listening ที่อัดแน่นมาด้วย Functions และตัวช่วยในการทำงานที่ครบครัน เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญสำหรับการทำ Digital Marketing ในยุคนี้ และที่สำคัญ Mandala Analytics มีให้เลือกใช้บริการได้ทั้งแบบที่ต้องเสียค่าบริการ และแบบที่ไม่ต้องเสียค่าบริการที่เรียกว่า Freemium นั้นเอง 

ซึ่งวันนี้เราจะพามาดูกันว่า ขั้นตอนการขอรับบริการ Mandala Analytics เวอร์ชั่นที่เป็น Freemium นั้น สามารถทำได้อย่างไร และเราสามารถใช้งานอะไรได้บ้าง พร้อมแล้วไปดูกันได้เลย

ขั้นตอนการขอรับบริการ Mandala Analytics (Freemium) นั้น สามารถทำได้ง่ายมาก ๆ เพียงเข้าไปที่ www.mandalasystem.com แล้วคลิกที่ปุ่ม Freemium จากนั้นให้กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ครบถ้วน เพื่อขอรับบริการ Mandala Analytics แบบ Freemium ได้เลยแบบฟรี ๆ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยเราจะได้รับ Username และ Password สำหรับเข้าใช้งานผ่านทาง Email ที่เราได้ระบุไว้ในตอนกรอกรายละเอียด เราสามารถนำไป Login เพื่อเข้าใช้งาน Mandala Analytics ผ่านทางหน้าเว็ปได้เลย social listening toolsเมื่อ Login เรียบร้อยแล้ว ก่อนอื่นเรามาดูจำนวน Quota Credit การใช้งานต่าง ๆ ของ Mandala Analytics ในเวอร์ชั่น Freemium กันก่อนเลย ว่าในเวอร์ชั่น Freemium นี้ จำนวน Quota Credit ที่เราจะสามารถใช้งานได้นั้นเป็นอย่างไร..?social listening toolsในส่วนของ “Date” มีการระบุมาชัดเจนว่าเป็นแบบ Always On นั้นหมายความว่า เราสามารถใช้งานกันได้เลยแบบยาว ๆ “Mentions Usage” คือจำนวนที่เราจะสามารถดึง หรือเก็บข้อมูลการกล่าวถึง Keyword ที่เราใช้ค้นหาได้ ซี่งในเวอร์ชั่น Freemium จะสามารถคึง หรือเก็บรวบรวมข้อมูลได้ทั้งหมด 5,000 ข้อความ หาก  Quota Credit ในส่วนนี้เต็ม ระบบจะทำการหยุดค้นหา Mentions อื่น ๆ   เพิ่มเติมโดยอัตโนมัติ “User” คือจำนวนผุ้ใช้งานที่สามารถ Login เช้าใช้งานพร้อมกันได้ ตรงนี้ได้มา 1 User สามารถสร้าง “Project” การทำงานได้ 1 Project และสร้าง “Campaign” ที่ใช้สำหรับการกำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลได้ 1 Campaign ในส่วนของ “Focus Channel” ในเวอร์ชั่น Freemium นี้ จะไม่สามารถใช้งานได้ แต่หน้าของมันคือ เอาไว้ใช้สำหรับระบุแหล่งของมูลเช่น Page หรือ Channel ที่เราอยากจับตา หรือให้ความสำคัญเป็นพิเศษ แอบบอกเลยว่าอันนี้ดี แต่..ถูกแอบอยู่ในเวอร์ชั่นแบบที่มีค่าบริการ ซึ่งแน่นอนว่าในเวอร์ชั่นแบบที่มีค่าบริการนั้น เราจะได้รับจำนวน Quota Credit การใช้งานเพิ่มขึ้นอีกเช่นกัน 

ต่อมาเรามาดู Function ด้านในที่ใช้สำหรับช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลกันบ้างว่า Mandala Analytics เวอร์ชั่น Freemium นี้ เราสามารถใช้งานอะไรได้บ้าง

  • Platform ที่สามารถใช้เก็บ หรือค้นหาข้อมูล ในส่วนของ Social จะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และในส่วนของ Forum จะเป็น Pantip
  • ช่วงระยะวันที่สามารถย้อนกลับไปเก็บ หรือค้นหาข้อมูล ในเวอร์ชั่น Freemium เราจะสามารถกลับไปเก็บ หรือค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้สูงสุด คือ 1 เดือน แต่ในเวอร์ชั่นที่มีการคิดค่าบริการนั้น จะสามารถเก็บข้อมูลย้อนหลังได้สูงสุดถึง 12 เดือน
  • Social Listening Analytics และ Forum Listening Analytics หน้าตาการ และการใช้งานจะเหมือนกับเวอร์ชั่นที่มีค่าบริการทุกอย่าง เพียงแต่จะถูกจำกัดการใช้งาน Functions ในบางส่วน

Functions ที่สามารถใช้งานได้ใน Mandala Analytics Freemium

-  Overall Summary ใช้สำหรับดูข้อมูลภาพรวมจากทุก ๆ Platform ซึ่งประกอบไปด้วย “Data Timeline” ที่ใช้ดูจำนวน Mention และจำนวน Engagement ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน “Summary” ช่วยสรุปจำนวนผลรวมของข้อมูลทุก Platform “Engagement Sentiment and Gender” ช่วยแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของลักษณะอารมณ์ รวมถึงลักษณะเพศของ Mention ที่เกิดขึ้นทั้งหมด “Sentiment and Gender” ช่วยแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของลักษณะอารมณ์ รวมถึงลักษณะเพศของ Mention ที่เกิดขึ้นทั้งหมด “Platform Sharing” และ “Platforms Mention & Engagement” ที่จะช่วยให้เราเห็นถึงการกระจายตัวของ Mentions และ Engagement ที่เกิดขึ้น และเรายังสามารถดูในส่วนของ “Top 10 Channels” ของแต่ละ Platform ได้อีกด้วย

social listening toolsData Timeline

social listening tools

Summary

social listening tools

Sentiment and Gender

social listening tools

Platform Sharing และ Platforms Mention & Engagement

social listening tools

Top 10 Channels

-  Facebook Summary ใช้สำหรับดูข้อมูลภาพรวมจาก Platform Facebook ซึ่งประกอบไปด้วย “Facebook Channels Timeline” และ “Facebook Summary” ที่ใช้ดูจำนวน Mention และจำนวน Engagement ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน  พร้อมค่าสรุปจำนวนผลรวมของข้อมูลต่าง ๆ “Interaction Summary” ใช้ดูสัดส่วน และการกระจายตัวของค่าการได้รับค่าการมีส่วนร่วมต่าง ๆ “Facebook Sentiment” ช่วยแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของลักษณะอารมณ์ของ Mention “Facebook Mention Interaction” ใช้สำหรับแสดงเนื้อหา Mentions ที่เก็บรวบรวมมาได้ โดยเราสามารถ Sorting ลำดับการแสดงผลของเนื้อหาได้ ด้วยค่า Interaction ต่าง ๆ

social listening tools

ซึ่งใน Platform อื่น ๆ อย่าง Twitter, Instagram, YouTube และ Pantip ก็สามารถใช้ Tab Summary เพื่อดูค่าต่าง ๆ ตามข้างต้นได้เช่นกัน 

-  Keyword & Hashtag ใช้สำหรับดูค่าที่เกี่ยวกับการใช้ Keyword และ Hashtag ต่าง  ซึ่งประกอบไปด้วย “Keyword Timeline” ข้อมูลที่ช่วยทำให้เราเห็นถึงจำนวนการถูกกล่าวถึง และจำนวน Engagement ที่มีต่อ Keyword ที่เราใช้ค้นหาในแต่ละวัน สามารถดูแบบรวมทุก Platform หรือเลือกดูเฉพาะ Platform ที่ต้องการได้ “Share of Input Keywords” ช่วยทำให้เราเห็นถึงสัดส่วนของ Keywords ที่เราใช้ในการค้นหาข้อมูลว่า ในแต่ละ Keywords มีการ Mention ถึงที่มากหรือน้อย แตกต่างกันอย่างไร “Word Cloud” และ “Word Cloud Summary” จะช่วยให้เราเห็นถึงคำ หรือ Keywords อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมักจะถูกใช้ประกอบกับคำ หรือ Keyword ที่เรากำลังศึกษา นอกจากนั้นเรายังสามารถดูในส่วนของ Hashtag ได้อีกเช่นกัน ที่ Hashtag Cloud และ Hashtag Cloud Summary

social listening tools

-  Interaction Summary ใช้สำหรับดูรายละเอียดข้อมูล ของการได้รับการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ว่าได้รับมาจากช่องทางใด ซึ่งจะประกอบไปด้วย “Interaction Timeline” ที่ช่วยให้เราเห็นถึงจำนวน Interaction ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน “Summary by reaction” ที่เราสามารถค้นหาได้ว่า Channel หรือ Keyword ไหนที่ได้รับค่า Interaction นั้น ๆ สูงที่สุด 

social listening tools

- Channel Summary ใช้สำหรับดูข้อมูล และรายละเอียดของ Channel ที่ติด Top 15 ซึ่งจะประกอบไปด้วย “Channel Ranking Timeline” ที่ช่วยให้เราเห็นถึงอันดับของ Channel ที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงไปในแต่ละช่วงเวลา “Channel Ranking by Interaction Types” ที่ใช้สำหรับแสดง Channel ที่ได้รับ Top 15 ในมิติของการได้รับการมีส่วนร่วมต่าง ๆ พร้อมแสดงรายละเอียดของ Channel นั้น ๆ

social listening tools

- Top Mentions ใช้สำหรับแสดง Top Feed ของแต่ละ Platform ในเวลาเดียวกัน ทำให้เราสามารถเปลี่ยนเทียบ หรือรับรู้สิ่งสำคัญต่าง ๆ ที่เกินขึ้นในแต่ละ Platform ได้อย่างง่ายดาย 

social listening tools

และนี่ก็คือ Functions ในบางส่วนที่เราสามารถใช้ได้ใน Mandala Analytics (Freemium) ถือว่าให้มาค่อนข้างมากพอสมควรสำหรับในเวอร์ชั่นที่เปิดให้ใช้บริการฟรีแบบนี้  แต่ถ้าหากใครที่อยากจะใช้ Function ที่ลึกไปกว่านี้ ก็สามารถติดต่อทางทีม Mandala Analytics เพื่อขอปรับ หรือ Upgrade package ที่ใช้อยู่ได้เลยโดยไม่ต้องสมัครใหม่ ให้วุ่นวาย (รายละเอียดการใช้งานต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงบางส่วน) หากสนใจทดลองใช้งาน สามารถเข้าไปทดลองใช้งานได้ฟรีที่ https://www.mandalasystem.com/free_trial

Mandala Team

Creator

Share this post

Search the blog

Mandala Newsletter

Sign-up to receive the latest insights in to online trends