ส่อง Feature ที่ช่วยจัดการกับ Data ที่ไม่เป็นประโยชน์ใน Mandala Analytics